ถ่ายทอดสด "พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"
วันที่ 21-23 กันยายน 2561
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา