หลักสูตร ครูแห่งศตวรรษที่ 21

EDU News

EDU Journal

EDU TV

วีดิทัศน์ แนะนำโครงการครู(รักษ์)ถิ่น รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี
ชาวศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ขอเป็นกำลังใจ ให้ทุกๆ ท่าน สู้และผ่านพ้น สถานการณ์ COVID-19 ไปด้วยกัน
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ 6
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

EDU Show case


ธนาคารสื่อการสอน

รายงานประจำปี

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

ติดตามข่าวสารจากเรา