ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันครูประจำปีพุทธศักราช 2559

     คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันครู ประจำปีพุทธศักราช 2559 ในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยได้รับเกียรติจากรองอธิการวิทยาเขตปัตตานี รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ มาเป็นประธานในพิธีและมอบโล่รางวัลครู/อาจารย์ตัวอย่างจำนวน 4 ท่าน

>>>อ่านเพิ่มเติม<<<

ครูพันธุ์ใหม่หัวใจนักกิจกรรม

     สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ จัดโครงการค่ายแบ่งปันรอยยิ้ม “ครูพันธุ์ใหม่หัวใจนักกิจกรรม” ในระหว่างวันที่ 25-29 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านน้ำหอม ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

EDU Links