• ขอแสดงความยินดีกับ
  นายกรวิชญ์ ศรีสมบัติ

  ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ผู้อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่น เนื่องในโอกาสวันมหิดล
  และวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
 • ขอแสดงความยินดีกับ
  ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

  ได้รับรางวัล "สถาบันดีเด่น"
  และรายการสารคดีเชิงข่าวของนักศึกษา
  ได้รับรางวัล "ขวัญใจมหาชน"

ประมวลภาพกิจกรรม

EDU TV

VDO สาธิตการเอางานในการรับพระราชทานปริญญาบัตร