Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

กิจกรรมวันสุนทรภู่

เดือนมิถุนายนยังมีวันสำคัญของประเทศไทยอีกวันหนึ่ง นั่นคือ “วันสุนทรภู่” ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีหลายโรงเรียนจึงจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณของท่าน

สุนทรภู่คือเป็นบุคคลสำคัญในประวัติ เพราะท่านได้รับรางวัลจากองค์การยูเนสโกว่าเป็นกวีคนสำคัญของโลก วรรณคดีที่ท่านแต่งเป็นที่นิยมของคนทั่วไป เช่น พระอภัยมณี ขุนช้างขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม สุภาษิตสอนหญิง เป็นต้น

ปีนี้โรงเรียนอนุบาลสาธิตจัดกิจกรรมได้พิเศษกว่าทุกปี เพราะจัดให้คุณครูและนักเรียนแต่งชุดไทย ชุดผ้าไทย เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แต่งชุดไทยโดยไม่ต้องเขินอาย วันนี้จึงเต็มไปด้วยความงามจากเสื้อผ้าอาภรณ์ และรอยยิ้มของทุก ๆ คน

IMG_3377.jpgIMG_3379.jpgIMG_3381.jpgIMG_3386.jpgIMG_3392.jpgIMG_3393.jpgIMG_3398.jpgIMG_3401.jpgIMG_3402.jpgIMG_3425.jpgIMG_3427.jpgIMG_3432.jpgIMG_3480.jpgIMG_3482.jpgIMG_3483.jpgIMG_3486.jpgIMG_3492.jpgIMG_3498.jpgIMG_3501.jpgIMG_3508.jpgIMG_3513.jpgIMG_3516.jpgIMG_3524.jpgIMG_3530.jpgIMG_3545.jpgIMG_3552.jpgIMG_3555.jpgIMG_3556.jpgIMG_3559.jpgIMG_3566.jpgIMG_3567.jpgIMG_3569.jpgIMG_3572.jpgIMG_3576.jpgIMG_3578.jpgIMG_3581.jpgIMG_3620.jpgIMG_3625.jpgIMG_3629.jpgIMG_3639.jpgIMG_3642.jpgIMG_3646.jpgIMG_3649.jpgIMG_3653.jpgIMG_3656.jpgIMG_3668.jpgIMG_3673.jpg
 

ผู้อำนวยการ

PO2020i

ปฏิทินโรงเรียนอนุบาลสาธิต

Link การศึกษา
Copyright © 2020 Anubansatit Prince of Songkla University Rights Reserved.