Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

PrakardSamak2020

           เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา รายการสมุดโคจร นำโดย 2 พิธีกร

คุณจ๊อบ นิธิ สมุทรโคจรและคุณเดเนียล เฟรเชอร์ ได้เข้ามาถ่ายทำรายการสมุดโครจร

ที่โรงเรียนอนุบาลสาธิต เพื่อถ่ายทอดภาพพจน์ของโรงเรียน  ให้สังคมได้เห็นว่า

แม้เราจะอยู่ในพื้นที่ชายแดนใต้  แต่เรามีโรงเรียนที่เห็นความสำคัญของการศึกษาในทุกมิติ

ทั้งด้านภาษา ด้านศิลปะการแสดงที่สนับสนุนนักเรียน ทั้งนี้ มีนักเรียนชั้น ป.5 EP คอยต้อนรับ

และพูดคุยเป็นภาษาอังกฤษ กับ2 พิธีกรนอกจากนั้นรายการสมุดโคร ได้เดินชมการเรียนการสอน

และร่วมสนุกกับกิจกรรมของนักเรียนชั้น ป.5 EPจากนั้นเดินชมห้องสมุดหรือห้องเชี่ยวฌาน

ของโรงเรียนอนุบาลสาธิต และต่อด้วยกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ คือการโชว์การเต้นลีลาศในแบบต่างๆ

จากตัวแทนนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันลีลาศในระดับประเทศ รวมทั้งยังให้ 2 พิธี

ของรายการสมุดโคจรร่วมเต้นกับนักกีฬาลีลาศอย่างสนุกสนาน ต่อด้วยกิจจกรมของนักเรียน

ระดับชั้นอนุบาล โดยนำเสนอการเล่านิทานของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3

และโชว์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน “มโนราห์” ช่วงท้ายของการถ่ายทำได้ร่วมเก็บภาพบรรยากาศ

ภายในโรงเรียนอนุบาลสาธิต และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

IMG_8904.jpgIMG_8911.jpgIMG_8912.jpgIMG_8914.jpgIMG_8916.jpgIMG_8923.jpgIMG_8928.jpgIMG_8930.jpgIMG_8931.jpgIMG_8934.jpgIMG_8937.jpgIMG_8939.jpgIMG_8943.jpgIMG_8946.jpgIMG_8955.jpgIMG_8961.jpgIMG_8963.jpgIMG_8965.jpgIMG_8966.jpgIMG_8968.jpgIMG_8971.jpgIMG_8973.jpgIMG_8975.jpgIMG_8977.jpgIMG_8979.jpgIMG_8987.jpgIMG_8992.jpgIMG_8993.jpgIMG_8995.jpgIMG_8998.jpgIMG_9001.jpgIMG_9010.jpgIMG_9013.jpgIMG_9018.jpgIMG_9023.jpg

ผู้อำนวยการ

PO2020i

LINE@

เพิ่มช่องทางการติดต่อให้ท่าน

ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

Untitled 1

ปฏิทินโรงเรียนอนุบาลสาธิต

Link การศึกษา
Copyright © 2021 Anubansatit Prince of Songkla University Rights Reserved.

PopUpMove