ประกาศสอบราคา ซื้อครุภัณฑ์ปรับปรุงระบบเน็ตเวิร์ค จำนวน 4 รายการ

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

มีความประสงค์สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ

รายละเอียดคลิ๊กที่นี้

Back