ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง ครู (คณิตศาสตร์)

                      ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง ครู (คณิตศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา และได้สิ้นสุดการสมัครไปเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 นั้น

                                 บัดนี้ คณะศึกษาศาสตร์ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง ครู (คณิตศาสตร์) รายละเอียดดังประกาศแนบ

คลิกเพื่อดูประกาศ

Back