ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง ครู (คณิตศาสตร์)

                      ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง ครู (คณิตศาสตร์) ปฏิบัติงานสังกัดโรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 นั้น

                          ในการนี้จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง ครู (คณิตศาสตร์) รายละเอียดดังประกาศแนบ

คลิกเพื่อดูประกาศ

Back