ขยายเวลารับสมัครบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ชาวต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา

                          คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอขยายเวลารับสมัครบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ชาวต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานสังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รายละเอียดดังประกาศแนบ

คลิกเพื่อดูประกาศ

Back