ขอแจ้งกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และรายละเอียดการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

                 ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา (ด้านภาษาอังกฤษ/ด้านการสอนวิทยาศาสตร์) ซึ่งสิ้นสุดการรับสมัครเมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2558  ในการนี้ คณะศึกษาศาสตร์จะขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558  ผ่านทางเว็บไซต์คณะศึกษาศาสตร์ website : http://eduit.pn.psu.ac.th/

 

                

Back