รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และรายละเอียดการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

                        ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา (ด้านภาษาอังกฤษ และ ด้านการสอนวิทยาศาสตร์) ซึ่งได้สิ้นสุดการสมัครไปเมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2558 นั้น ในการนี้ คณะศึกษาศาสตร์ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และรายละเอียดการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์  จำนวน 2 อัตรา (รายละเอียดังประกาศแนบ)

คลิกเพื่อดูประกาศ

                      

Back