รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และรายละเอียดการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (ด้านคณิตศาสตร์) อัตราเลขที่ 2655

                        ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์  (ด้านคณิตศาสตร์) อัตราเลขที่ 2655  ซึ่งได้สิ้นสุดการสมัครไปเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 นั้น ในการนี้ คณะศึกษาศาสตร์ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และรายละเอียดการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์  อัตราเลขที่ 2655 (รายละเอียดังประกาศแนบ)

คลิกเพื่อดูประกาศ

Back