ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

                    ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา (ด้านภาษาอังกฤษและการสอนวิทยาศาสตร์) ซึ่งสิ้นสุดการสอบเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 รายละเอียดดังประกาศแนบ

คลิกเพื่อดูประกาศ

Back