ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

                        ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (คณิตศาสตร์) ซึ่งสิ้นสุดการรับสอบเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 รายละเอียดดังประกาศแนบ

คลิกเพื่อดูประกาศ

Back