ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (ด้านการสอนวิทยาศาสตร์) เลขที่อัตรา 1234

                 ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (ด้านการสอนวิทยาศาสตร์) เลขที่อัตรา 1234 เพื่อปฏิบัติงานภาควิชาการศึกษา และได้ดำเนินการสอบเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 ในการนี้คณะศึกษาศาสตร์ ขอประกาศผลการสอบคัดเลือก (รายละเอียดดังประกาศแนบ)

คลิกเพื่อดูประกาศ

Back