ประกาศรับสมัครบุตคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ จำนวน 2 อัตรา

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ จำนวน 2 อัตรา

คือ 1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

    2. พนักงานขับรถยนต์

 

คลิ๊กเพื่อดูประกาศ 

ดาวโหลดใบสมัคร

Back