ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ จำนวน 2 อัตรา

คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ จำนวน 2 อัตรา

1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

2. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

คลิ๊กเพื่อดูประกาศ

Back