ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง  อาจารย์  จำนวน 2 อัตรา

    1. ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า หรือปริญญาโท แผน ก ทางคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา การสอนคณิตศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

    2. ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า หรือปริญญาโท แผน ก ทางฟิสิกส์  การสอนฟิสิกส์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

คลิ๊กเพื่อดูประกาศ

ดาวโหลดใบสมัคร

Back