รร.สาธิตฯ แจ้งผลสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป(ประสานงานโครงการ วมว)

   โรงเรียนสาธิตฯ ขอแจ้งผลสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป
(ประสานงานโครงการ วมว)

   นายรอมลี  เจะดือราแม

   ให้ผู้ได้รับคัดเลือก มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน ในวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2555
ที่ห้องธุรการ อาคาร 11 โรงเรียนสาธิตฯ

Back