ฮานอย-เวียดนาม 7th University Scholar Leadership Sumposium

Humanitiarian Affairs UK ร่วมกับรัฐบาลเวียดนาม
เชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมภาวะผู้นำ 

7th University Scholar Leadership Sumposium
ระหว่างวันที่ 1 - 7 สิงหาคม 2559 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม
โดยมีค่าธรรมเนียมในการสมัครดังรายละเอียด

ผู้สนใจสามารถสมัครได้โดยตรง พร้อมศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทาง http://www.universityscholars.org.uk/


เอกสาร

Back