รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา (ปฏิบัติงานด้าน IT)

       คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพือคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา (ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูประกาศ

Back