โครงการค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปี 2559 (English Camp 2016)

โครงการค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปี 2559 (English Camp 2016)
ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2559

ค่าเข้าร่วมโครงการ 2,500 บาท 

***โครงการนี้ มักจะเต็มเร็วมากค่ะ
  สำหรับคณะศึกษาศาสตร์ ขอให้นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วม ติดต่อส่งใบสมัคร
ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 59 เนื่องจากโครงการมักจะเต็มก่อนถึงกำหนดบ่อยครั้ง 

*ดาวน์โหลดเอกสารสมัครได้ที่ http://interaffairs.psu.ac.th/
---> ดูที่ประกาศ /Announcement
อย่าลืมจัดฟอนต์ให้เรียบร้อยนะคะ เพราะใบสมัครของน้องๆ คนเก่งจะถูกส่งต่อในนามตัวแทนคณะฯ ค่ะ
- เอกสารประชาสัมพันธ์ -

*รายละเอียดการรับสมัครและเงื่อนไข 
1. เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 ค่าสมัครคนละ 2,500 บาท (ซึ่งมักจะเต็มก่อนตั้งแต่ครึ่งเดือนแรก)
2. นักศึกษาสามารถยื่นใบสมัครได้ 2 วิธี
2.1 ยื่นใบสมัครพร้อมจ่ายค่าสมัครจำนวน 2,500 บาท ที่คณะ/หน่วยงานต้นสังกัด และคณะ/หน่วยงานต้นสังกัด ส่งต่อมายังงานวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (ชั้น 3 ตึกสำนักงานอธิการบดี) 
2.2 ยื่นใบสมัครพร้อมจ่ายค่าสมัครจำนวน 2,500 บาท โดยตรงที่งานวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (ชั้น 3 ตึกสำนักงานอธิการบดี) 
3. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พี่จอย งานวิเทศสัมพันธ์ โทร. 2253 หรือ 074-282253, 074-446824, 093-7801825 หรือที่ http://www.interaffairs@psu.ac.th 
4. หากไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ นักศึกษาจะไม่ได้รับเงินค่าสมัครคืน แต่โอนสิทธิ์การสมัครให้ผู้อื่นได้ (ไปเรียกเก็บจากผู้ไปแทนนะจ๊ะ)
5. นักศึกษาต้องส่งคำอนุญาตผู้ปกครองในการสมัครเข้าร่วมโครงการด้วย (ดังปรากฏในเอกสารที่แนบให้ดาวน์โหลด)
6. นักศึกษาสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปี 2559 ทาง Facebook page :https://www.facebook.com/PSUBSUEnglishCamp2016/ 
7. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจักต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของโครงการฯ อย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนโครงการฯ มีสิทธิ์ที่ลงโทษนักศึกษาตามระเบียบ

Back