ทุน Fulbright Open Competition Scholarship Program ปีการศึกษา 2560

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน(ฟูลไบรท์) เปิดรับสมัครชิง
ทุน 
Fulbright Open Competition Scholarship Program ปีการศึกษา 2560
จำนวน 7 ทุน เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท/เอก ณ สหรัฐอเมริกา

รายละเอียดเพิ่มเติม เว็บไซต์ www.fulbrightthai.org

โดยผู้สนใจสมัครได้โดยตรง
ภายในวันที่ 11 เม.ย.59
และสำเนาแจ้ง ฝ่ายบัณฑิตฯ ทราบด้วย

Back