ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่ง นักวิชาากรศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ  ตำแหน่ง นักวิชาากรศึกษา

 

คลิ๊กเพื่อดูประกาศ

Back