ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

คลิ๊กเพื่อดูประกาศ

Back