ปูซาน-กรุงโซล เกาหลีใต้ งาน "Korean Study Aboard Fairs 2016/Spring"

Korean Trade Fairs Ltd. ประเทศเกาหลี จัดงาน
"Korean Study Aboard Fairs 2016/Spring"
วันที่ 24 มีค. 59 ที่เมือง Pusan
ระหว่างวันที่ 26-27 ที่กรุงโซล


ผู้สนใจร่วมงานสามารถสมัครได้ด้วยตนเองทาง Email
โดยมีค่าใช้จ่ายในการสมัครตามเอกสารที่แจ้งดัง เอกสารแนบ

Back