ม.อ. โครงการชมภาพยนต์ เพื่อการแข่งขันตอบคำถามชิงรางวัล (Tell Me More "The Movies)

โครงการชมภาพยนต์ เพื่อการแข่งขันตอบคำถามชิงรางวัล
(Tell Me More "The Movies")

สำหรับนักศึกษา ระดับ ป.ตรี จัดโดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้

โดยกำหนดโควต้าให้วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 20 คน 


นักศึกษาที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ ที่ http://goo.gl/iLczVf
รายละเอียดเพิ่มเติมตามที่ ระบุใน เอกสาร

โดย ปิดรับสมัครในวันที่ 4 มีนาคม 2559


Back