ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)

        คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา (ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

คลิกที่นี่เพื่อดูประกาศ

Back