โครงการ SEED ITB 2016 - Institut Teknologi Bandung - สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ด้วย ITB (Institut Teknologi Bandung - สาธารณรัฐอินโดนีเซีย)
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนักศึกษาจากเครือข่าย AUNC

เข้าร่วมโครงการ SEED ITB 2016 ณ เมืองบันดุง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
ระหว่างวันที่ 24 เม.ย. - 4 พ.ค. 59
โดยมีค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการรายละ 750 USD

ซึ่งทางวิทยาเขตปัตตานี มีเงินสนับสนุนค่าลงทะเบียน
สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 2 รายๆ ละ 10,000 บาท

ผู้สนใจ ส่งรายชื่อให้หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์
ภายในวันที่ 11 เม.ย. 59

เอกสารเพิ่มเติม
เว็บไซต์ : http://www.sbm.itb.ac.id/seed

Back