ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

คลิ๊กเพื่อดูประกาศ

Back