ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

       คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปซึ่งได้ดำเนินการสอบคัดเลือกแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 31  ธันวาคม 2559  

 

คลิ๊กเพื่อดูประกาศ

Back