เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายลเอียดการสอบ พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

        คณะศึกษาศาสตร์ ขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายลเอียดการสอบ พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โดยจะประกาศให้ทราบในวันที่ 21 เมษายน 2559

Back