ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

   คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เพื่อปฏิบัติงานสังกัดโรงเรียนสาธิตฯ

 

คลิ๊กเพื่อดูประกาศ

Back