ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พร้อมกับขยายเวลารับสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ทางด้านพลศึกษา

 คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พร้อมกับขยายเวลารับสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์  

(สาขาวิชาพลศึกษา หรือสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา)  

คลิ๊กเพื่อดูประกาศ

คลิ๊กเพื่ออ่านประกาศฉบับแรก พร้อมดาวโหลดใบสมัคร

Back