ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (ทางด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)

คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์

จำนวน 1 อัตรา  ทางด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง


คลิ๊กเพื่อดูประกาศ

คลิ๊กเพื่อดาวโหลดใบสมัคร

Back