ทุนฟูลไบรท์ สำหรับอาจารย์สอนภาษาอังกฤษรุ่นหนุ่มสาว ปีการศึกษา 2560

สำหรับศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไปที่เป็น
คุณครู/อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ ระดับมัธยม/อุดมศึกษา

ฟูลไบรท์ ประชาสัมพันธ์การชิงทุน FLTA
(Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program)
ทุนไม่ให้ปริญญา ระยะเวลา 9 เดือน
เพื่อสอนภาษาไทย อย่างน้อย 2 วิชา/ภาคเรียน ที่มหาวิทยาลัยใน USA.

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
2. กำลังสอนในโรงเรียนมัธยมของรัฐ หรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ/เอกชน
3. อายุ 21 - 35 ปี นับถึง 1 ต.ค. 59
4. TOEFL: IBT79 หรือ IELTS 6.0
5. ต้องกลับมาสอนใช้ทุนที่หน่วยงานเดิม อย่างน้อย 9 เดือน
6. มีความเป็นผู้นำ พร้อมจูงใจและเผยแพร่วัฒนธรรมไทย และเปิดใจเรียนรู้ USA.

ผู้สนใจ ดาวน์โหลดระเบียบสมัคร และสมัครออนไลน์ ได้ที่
www.fulbrightthai.org (หัวข้อ Now Open)
ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2559 เวลา 12.00 น.

เอกสาร 

Back