ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงานสังกัดโรงเรียนสาธิต

คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้  จำนวน 2 อัตรา

1 ตำแหน่ง ช่างเทคนิค  ตำนวน 1 อัตรา

2 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์   จำนวน 1 อัตรา

 

ประกาศรับสมัคร

ดาวโหลดใยสมัคร

Back