ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (ทางด้านพลศึกษา หรือสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา)

คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (ทางด้านพลศึกษา หรือสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา

 

คลิ๊กเพื่อดูประกาศ

Back