รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบคัดเลือกตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

           คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และรายละเอียดการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คลิกเพื่อดูประกาศ

Back