ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

เพื่อปฏิบัติงานสังกัดโรงเรียนอนุบาลสาธิต

คลิ๊กเพื่อดูประกาศ

Back