ประกาศผลการสอบคัดลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ทางด้านพลศึกษา หรือ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา

          คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศผลการสอบคัดลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ทางด้านพลศึกษา หรือ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา

เพื่อปฏิบัติงานสังกัดภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

 

คลิ๊กเพื่อดูประกาศ

Back