ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

       คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ 

คลิ๊กเพื่อดูประกาศ

Back