พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มอ.หาดใหญ่

คณะศึกษาศาสตร์  มอ.ปัตตานี 

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร


สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ในพิธี " พระราชทานปริญญาบัตร "

แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2558

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี  มอ.หาดใหญ่

วันที่ 28 - 30  กันยายน 2559


Back