จัดพิธีถวายอาลัยเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

จัดพิธีถวายอาลัยเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  พร้อมกันทั้ง 5 วิทยาเขต ในวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559

ที่ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก ของทุกวิทยาเขตโดยทุกท่าน พร้อมกันบริเวณพิธี เวลา 21.19 น. และเริ่มพิธี เวลา 21.39 น.

ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีBack