คณะศึกษาศาสตร์ ..คณาจารย์และบุคลากรได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"

คณะศึกษาศาสตร์ ..คณาจารย์และบุคลากรทุกท่านได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"

ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ระหว่างเวลา 09.00-10.00 น.

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9


Back