สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ จัดกิจกรรม "กวนอาซูรอสานสัมพันธ์"

         เมื่อวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ จัดกิจกรรม "กวนอาซูรอสานสัมพันธ์" 

         การกวนข้าวอาซูรอ (ขนมอาซูรอ) เป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คำว่า อาซูรอ เป็นภาษาอาหรับ แปลว่า การผสม การรวมกัน คือการนำสิ่งของที่รับประทานได้หลายสิ่งหลายอย่างมากวนรวมกัน มีทั้งชนิดคาวและหวาน การกวนอาซูรอจะใช้คนในหมู่บ้าน มาช่วยกันคนละไม้คนละมือ เพื่อความสามัคคีและสร้างความพร้อมเพรียงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันมีผลต่อการอยู่ร่วมกันของสังคมอย่างมีความสุข ก่อนจะแจกจ่ายให้รับประทาน เจ้าภาพจะเชิญบุคคลที่นับถือของชุมชนขึ้นมากล่าวขอพร (ดูอา) ก่อนจึงจะแจกให้คนทั่วไปรับประทานกัน

         โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว มีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นกำลังใจในการจัดกิจกรรมของนักศึกษษและร่วมกวนอาซูรอร่วมกับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 213 คน กับการกวนอาซูรอจำนวน 3 กะทะ


หน่วยกิจการนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี
Facebook/กิจการนักศึกษา MeeDee-EDU-PSU 

Back