ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

        คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริาหารงานทั่ไป

คลิ๊กเพื่อดูประกาศ

Back