"สวัสดีปีใหม่ 2560 คณะศึกษาศาสตร์"

"สวัสดีปีใหม่ 2560 คณะศึกษาศาสตร์" 
เริ่มด้วยทำบุญตักบาตร ทำบุญคณะฯ พิธิแสดงความไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และงานเลี้ยงปีใหม่ 

วันที่ 23 ธันวาคม 2559Back