โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้และเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ 2560

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้และเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ 2560

ณ ห้องแคแสด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2559


Back