นักศึกษา 5 สาขาทางด้านวิทยาศาสตร์ จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์

     เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน "กีฬาสานสัมพันธ์ 5 วิทยาศาสตร์" ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมีผู้บริหารและอาจารย์จากทั้ง 5 โปรแรกมวิชาเอกเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว

     กีฬาสานสัมพันธ์ 5 วิทยาศาสตร์ เป็นความร่วมมือของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป และมีสาขาวิชาชีววิทยา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ในปีการศึกษา 2559 กำหนดการแข่งขันระหว่างวันที่ 29 มกราคม 2560 ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 19.00-23.00 น. ณ สนามหน้าอาคาร 15 ภาควิชาพลศึกษา เป็นการใช้เวลาหลังเลิกเรียนทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ฝึกฝนการทำงานร่วมกัน การประสานงาน ทักษะในการสื่อสารและทักษะทางสังคมในการอยู่ร่วมกันโดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ร่วมกันของผู้จัดและนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม

     ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถรับชมความสวยงามในการประชันสแตนเชียร์ของทั้ง 5 สาขาวิชาได้ในพิธีปิดการแข่งขันวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 19.00 น ณ อาคาร 15 ภาควิชาพลศึกษ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาคาร 10 ชั้น 3 โทร 1603 , 086-4892965 


หน่วยกิจการนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Facebook/กิจการนักศึกษา MeeDee-EDU-PSU 

Back