พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา 9 ประสานเกมส์

     วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00 น. รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันมหกรรมกีฬา 9 ประสานเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมด้วยผู้บริหารด้านกิจการนักศึกษาคณะต่างๆ เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษาทุกคณะ

     มหกรรมกีฬา 9 ประสานเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ในชื่อตอน "เก้าประสาน เก้ามิตรภาพ เก้าสานสัมพันธ์แห่งเกมกีฬา" โดยมีนักศึกษาจาก 7 คณะ 2 วิทยาลัยภายในวิทยาเขตปัตตานี เข้าร่วมการแข่งขันในระหว่างวันที่ 5-10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.30 - 23.00 น. ณ สนามฟุตบอล / สนามกีฬาหน้าอาคาร 15 ทั้งนี้จะมีพิธีปิดการแข่งขัน การประชันหลีด/แสตนเชียร์ จากคณะต่าง ๆ ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 19.00 น. ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

     ทั้งนี้ ช่วงท้ายของพิธีปิดการแข่งขันในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มีการแสดงเพื่อรับธงเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งต่อไป จึงขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาคณะศึกษาศาสตร์

สามารถติดตามโปรแกรมการแข่งขันต่างๆ ได้ที่เพจ "ชาวสดสีแสด"

หน่วยกิจการนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Facebook/กิจการนักศึกษา MeeDee-EDU-PSU 

Back