โครงการ UNESA - PSU Exchange Program 2017 งานเลี้ยงส่ง Indonesian – Thai Night and Farewell Ceremony

โครงการ UNESA - PSU Exchange Program 2017 งานเลี้ยงส่ง Indonesian – Thai Night and Farewell Ceremony ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.00 - 20.00 น. ณ ห้องจะบังติกอ โรงแรมซีเอสปัตตานี

Back